In de beantwoording van de Kamervragen over de verlaging van de variabele pensioenuitkeringen wordt in het antwoord op vraag 20 en 21 aangegeven dat de beoogde inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioen wordt uitgesteld naar 01/07/2023. 

Beantwoording kamervragen