Afkoopgrens kleine pensioenen 2023

De afkoopgrens voor kleine pensioenen (2023) is bekend gemaakt, namelijk: €594,89. Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingHet bedrag van de uitkering van het ouderdomspensioen, genoemd in artikel 66, eerste lid, onderdeel a, van...

Lees verder

Definitieve UPO-modellen 2023 online

De minister van SZW heeft de modellen voor het UPO 2023 goedgekeurd. De goedkeuring leidt tot een aanpassing in het eerder gepubliceerde concept voor de UPO-modellen voor 2023. De definitieve UPO-modellen 2023 en de bijbehorende handleiding zijn n...

Lees verder

Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

De Tweede Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel. Dit nieuwe stelsel ...

Lees verder

Bekijk het nieuwsoverzicht