Uw pensioen- of lijfrentekapitaal komt tot uitkering. Wat nu?

 

 

Expiraties

U krijgt een brief van uw verzekeraar dat uw pensioen- of lijfrente gaat expireren. Wat is dat, een expirerende lijfrente? Wat moet ik doen?

Expireren betekent dat het einde van de afgesproken looptijd van uw pensioen- of lijfrentepolis eraan komt. Het opgebouwde geld komt vrij om er een lijfrente mee aan te kopen.

Dit is het moment waarop u moet beslissen wat u met het lijfrentekapitaal wilt doen. Of u wilt dat de uitkeringen binnenkort ingaan, of toch nog niet. Of u de uitkeringen aankoopt met behulp van banksparen of juist via een verzekering. En hoe lang die uitkeringen moeten gaan duren.

Ooit heeft u aangegeven dat de uitkeringen nu moeten ingaan, maar misschien is dat nu niet handig. Dan kunt u ervoor kiezen om uw lijfrente uit te stellen. Het geld wordt dan nog een tijdje geparkeerd om verder te groeien. Het aankopen van uw lijfrente doet u dan later.

Het moment waarop uw lijfrentekapitaal vrijkomt noemen we 'expireren'. U heeft dus een 'expirerende lijfrente'. Dit is het moment waarop u ooit hebt gezegd dat uw lijfrente uitkeringen moesten ingaan. Dat wil niet zeggen dat u dat nu nog steeds wilt. Misschien is het aanvullen van uw inkomen voorlopig nog niet nodig? Dan kunt u prima kiezen voor het uitstellen van de lijfrente uitkeringen. Het kapitaal blijft dan doorgroeien tot het moment dat u wél wilt dat de uitkeringen gaan starten. Hierbij gaat u gewoon door met het opbouwen van uw lijfrente.

Lijfrente uitstellen

Het gaat hierboven alleen over de periode waarin u het kapitaal voor de lijfrente opbouwt. Die opbouw gaat door als u kiest voor het uitstellen van lijfrente-uitkeringen. U stort dan waarschijnlijk niet meer bij, maar het kapitaal zal in die tijd wel verder aangroeien. 

Andere verschillen bij lijfrente uitkeringen

Zodra u het lijfrentekapitaal gaat gebruiken voor het aankopen van een lijfrente heeft  u de keuze tussen banksparen en verzekeren. U beslist op dat moment waar uw opgebouwde kapitaal naartoe gaat – dat kan net zo goed een bank als een verzekeraar zijn. 

 

Wat is mijn extra lijfrentekapitaal als ik wacht met uitkeren?

Wilt u dat de uitkeringen gaan starten? Dan koopt u een lijfrente aan van uw expirerende lijfrentekapitaal. Het is hierbij zéker niet verplicht dat u dit doet bij dezelfde bank of verzekeraar als waar u het kapitaal hebt opgebouwd. U mag 'shoppen': zoeken naar degene die u de beste uitkeringen aanbiedt. De eerste beslissing is of u kiest voor banksparen of voor een verzekering. 

Het kapitaal dat u heeft opgebouwd voor uw pensioenaanvulling komt vrij. Over de inleg heeft u belastingvoordeel gekregen – met als voorwaarde dat u er later een lijfrente uitkering van zou aankopen. Die tijd is nu gekomen. Bij het inrichten van uw aan te kopen lijfrente moet u verschillende keuzes maken. Eén daarvan is de keuze tussen een verzekerde lijfrente en een bancaire lijfrente. Op deze pagina gaan we in op de verschillen.

Verschillen tussen banksparen en verzekeren

Wat zijn de verschillen tussen verzekeren en banksparen bij het aankopen van uw lijfrente uitkeringen?

 BanksparenVerzekeren
KostenWeinig of geen kostenHogere kosten, soms verborgen in de verzekering.
GarantieDe uitkeringen zijn gegarandeerd, tenzij u kiest voor banksparen met beleggingen.De uitkeringen zijn gegarandeerd, tenzij u kiest voor een verzekering met beleggingen.
ZekerheidBij faillissement bank valt geld onder depositogarantiestelsel.Bij faillissement verzekeraar is er geen garantieregeling.
LooptijdEen levenslange uitkering kan niet.U kunt kiezen voor een levenslange uitkering, dan krijgt u de afgesproken uitkering totdat u overlijdt.
OverlijdenAls de rekeninghouder overlijdt valt het restantsaldo van de lijfrente uitkeringsrekening in de erfenis.Als de verzekerde overlijdt vervalt de verzekering zonder verdere uitkering. Dit risico kan afgedekt worden met een contraverzekering.
Oude polissen Meer mogelijkheden met lijfrentekapitaal uit oud-regime polissen.

Extra keuzes verzekerde lijfrente uitkeringen

Kiest u voor een verzekerde lijfrente uitkering, dan zijn er nog wat extra mogelijkheden:

 • Verzekering op één of twee levens
  U kunt de lijfrente uitkeringen laten afhangen van twee levens. Daarbij wordt vaak een 'overgang' afgesproken: als de ene verzekerde overlijdt gaan de uitkeringen door, maar niet volledig. Een overgang naar 70% bij het eerste overlijden is heel gebruikelijk.
 • Contraverzekering
  U ziet in de tabel dat het risico van overlijden afgedekt kan worden met een contraverzekering. Dit is een overlijdensrisicoverzekering waarvan de dekking mee daalt met het overblijvende lijfrentekapitaal. Zo wordt voorkomen dat er een groot kapitaal verdwijnt als de verzekerde vroegtijdig overlijdt.
 • Oud-regime polissen
  Bij kapitalen opgebouwd onder het oude fiscale regime kunt u het opgebouwde lijfrentekapitaal overdragen aan uw partner of kinderen. De begunstiging kan gewijzigd worden. Bij nieuwere polissen en bij banksparen kan alleen degene die het kapitaal heeft opgebouwd de uitkeringen ontvangen.
 • Indexeren
  Bij sommige verzekeringen kunt u de uitkeringen laten indexeren.

U zet een groot bedrag neer bij de bank of verzekeraar. Daar worden de uitkeringen steeds vanaf gehaald, maar over de rest van het geld wordt ondertussen nog steeds rendement gemaakt. Zowel bij banksparen als bij verzekeren kunt u daarbij kiezen voor sparen/garantie of voor beleggen.

Nadeel en voordeel van beleggen

De keuze voor beleggen heeft als nadeel dat u niet zeker weet hoeveel geld u elke keer overgemaakt krijgt. De uitkering wordt dan niet vastgelegd in euro's, maar in beleggingseenheden. Het bedrag dat u uitbetaald krijgt hangt dan af van de koers van die eenheden. Aan de andere kant is er het voordeel van beleggen: de kans dat u veel meer rendement maakt.

 

Wat is uw beleggersprofiel?

Bij het aankopen van uw lijfrente geeft u aan hoe lang u deze wilt ontvangen. Hoe korter de looptijd, hoe hoger de uitkering per keer zal zijn. Bij een verzekerde lijfrente uitkering kunt u kiezen voor een levenslange uitkering. Dan weet u zeker dat u de aanvulling op uw inkomen krijgt totdat u overlijdt. Bij een bancaire lijfrente kan dat niet, omdat bij lijfrente banksparen altijd een vaste looptijd wordt afgesproken. Wel zijn er fiscale regels voor de looptijd van een bancaire lijfrente:

 • Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan moet de uitkering minimaal 5 jaar lopen
 • Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt? Dan is een minimale looptijd van 20 jaar verplicht. En soms zelfs enkele jaren extra.

Dan is er nog de vraag of u de uitkeringen per maand, per kwartaal of per jaar wilt ontvangen. Gaat het om een groot totaalbedrag per jaar, dan heeft u vast de voorkeur voor een maandelijkse uitkering. Dan kunt u het ook werkelijk als maandelijks inkomen gebruiken. Bij kleine bedragen is een jaaruitkering handig.

 

Hoe hoog is de maandelijkse uitkering die ik kan kopen?