Zorgen over de hoogte van het opgebouwde pensioen (52%), het wel of niet kunnen rondkomen na pensionering (45%) en de inkomstendaling waar men mee te maken krijgt (35%) zijn de belangrijkste redenen voor 37% van de beroepsbevolking om weleens wakker te liggen over het eigen pensioen. Dit blijkt uit de pensioenmonitor 2020 van Wijzer in geldzaken.

Zelf ingeschatte pensioenkennis stijgt, zorgen nemen toe

Goed nieuws dit jaar is dat de pensioenkennis van mensen naar eigen zeggen lijkt toe te nemen. 44% van de mensen geeft aan te weten hoeveel inkomen men na pensionering ongeveer kan verwachten (2018: 38%). 34% weet hoeveel inkomen hij/zij na pensionering nodig heeft (2018: 28%) en 42% geeft aan op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om meer pensioen op te bouwen (2018: 29%). Bijna een derde (31%) van de ondervraagden maakt zich (redelijk) veel zorgen of men na pensionering voldoende geld heeft om normaal van te leven (2018: 26%). Laagopgeleiden en degenen met een beneden modaal inkomen maken zich de meeste zorgen.

Later goed geregeld? Check het nu!

Hoewel 56% van de respondenten het naar eigen zeggen belangrijk vindt om goed op de hoogte te zijn van hun financiële situatie na pensionering, neemt maar 20% geregeld de tijd om zich te verdiepen in hun eigen pensioensituatie. Mannen doen dit vaker (27%), dan vrouwen (13%). De helft van de ondervraagden is echter van mening dat ze zich eigenlijk beter zouden moeten verdiepen. Maar ondanks de goede intenties heeft men de neiging om de pensioenvoorbereiding voor zich uit te (blijven) schuiven, omdat men inschat dat het veel meer tijd kost dan in werkelijkheid het geval is.

Tool

Met de nieuwe eenvoudige online tool ‘Goed op weg naar jouw pensioen’ op Pensioen3daagse.nl krijgen mensen in een paar stappen helder inzicht in hoeveel ze weten van hun pensioen. Op basis van deze uitslag worden mogelijkheden aangereikt om je verder te verdiepen in je eigen situatie, al dan niet met hulp van bekenden of een expert.


Bron: Wijzer in geldzaken