Op grond van de concept wetteksten en memorie van toelichting kan het navolgende overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen worden waargenomen:

 

Vanaf 01/01/2026 geldt voor elke deelnemer een vaste en gelijke premie.  De navolgende groepen zijn van belang voor het overgangsrecht:

 

Bestaande premieovereenkomsten met een progressieve staffel

Voor bestaande regeling geldt dat de progressieve premiestaffel onder het overgangsrecht valt en mag worden gehandhaafd.

 

Bestaande verzekerde middelloonregelingen

Indien er sprake is van een progressieve premie, is het mogelijk deze regeling uiterlijk 31/12/2025 om te zetten naar een premieovereenkomst met progressieve premies.

 

Deelnemers in de zin van bestaande regelingen 

De bestaande deelnemer is de deelnemer die op het moment voordat- of uiterlijk op het moment dat een werkgever over gaat op het aanbieden van een vaste en gelijke premie deelnemer. De deelnemer die op dat moment in de oude regeling zit mag daarin blijven.

 

De overgang naar een vaste en gelijke premie is uiterlijk 31/12/2025. Tot 31/12/2025 worden nieuwe deelnemers aangemerkt als ‘bestaand’ voor zover de pensioenregeling nog niet is aangepast.

 

In feite heeft de werkgever de overgangstermijn zelf in de hand door wel of niet een nieuwe regeling te introduceren.  Op het moment van invoeren van deze nieuwe regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe deelnemers, zulks uiterlijk 31/12/2025. 

 

Deelnemers vanaf 01/01/2026 vallen altijd onder het nieuwe stelsel en moeten voldoen aan de vaste en gelijke premie.

 

Voor verzekerde middelloonregeling met een progressie premie kunnen tot uiterlijk 31/12/2025 worden omgezet naar een stijgende premieovereenkomst waarbij de systematiek van bestaande deelnemers op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd.