De klimaatplannen van Nederlandse verzekeraars zijn ontoereikend om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Ook zijn de plannen niet afgestemd op de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis. Grote verzekeraars zoals Aegon, Allianz en Nationale Nederlanden hebben geen specifieke doelen gesteld om al hun beleggingen in fossiele brandstoffen af te bouwen. Een aantal verzekeraars voeren ook geen beleid om al hun beleggingen in lijn te brengen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Verzekeraars moeten volledig in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs gaan opereren. Daarom moet de overheid een wettelijke klimaatplicht voor financiële instellingen invoeren, aldus Eerlijke geldwijzer. 

Lees het volledige bericht op de website van Eerlijke geldwijzer