De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2021 vastgesteld.

Met deze factoren kunnen pensioenuitvoerders individuele waardeoverdrachten uitvoeren. Ook voor de automatische waardeoverdrachten wordt gebruik gemaakt van deze factoren. Ten opzichte van 2020 is alleen de rekenrente gewijzigd naar 0,082%.

2021

65 jaar:

67 jaar:

68 jaar:

 

Bron: Pensioenfederatie