De Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen (NOPD) en het Register Pensioen Adviseurs (RPA) fuseren tot Pensioenorde met als taken: belangenbehartiging en bovenwettelijke educatie voor leden. De fusieclub telt ca. 350 leden. Onze medewerker Steven van Duin MPLA was bestuurslid bij de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen en zal ook een plaatsnemen in het bestuur  van de Pensioenorde.