Het verantwoordelijkheidsgevoel dat mensen ervaren als het neerkomt op hun eigen pensioen is in 10 jaar tijd flink gedaald. Gaf in 2011 een ruime meerderheid (54%) van de beroepsbevolking nog aan vooral zelf verantwoordelijk te zijn voor voldoende pensioen, in 2021 is dat nog maar 1 op de 3 (34%).

Bijna een derde vindt dat de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij anderen ligt, zoals het pensioenfonds, de verzekeraar of de overheid.

Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken (pdf, 37 pagina's)

Pensioenkennis

In het onderzoek is dit jaar extra ingezoomd op laag en midden betaalde zzp’ers omdat er zorgen zijn over hun pensioenvoorziening. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn in de bouw, logistiek of (thuis)zorg. Hoewel zzp’ers zich een stuk vaker vooral zelf (50%) verantwoordelijk voelen voor voldoende inkomen na pensionering, onderschatten zij vaak wat er voor hen aan pensioen al wel geregeld is. Ze schatten hun pensioenkennis lager in dan de beroepsbevolking en hebben het minder vaak bij het rechte eind als hun pensioenkennis wordt getoetst.

Zo schat bijna de helft (46%) van de laag/midden betaalde zzp’ers de hoogte van de AOW-uitkering voor een alleenstaande beduidend lager in (400-900 euro) dan het feitelijke bedrag (1226 euro)*. 15% denkt zelfs dat AOW er überhaupt niet voor hen is. Ook weet slechts een derde (33%) van de zzp’ers dat er grote fiscale voordelen zijn als je je pensioenvoorziening vastzet, bijvoorbeeld in een lijfrentepolis of geblokkeerde spaarrekening.


Bron: Wijzer in Geldzaken