De afkoopgrens voor kleine pensioenen (2023) is bekend gemaakt, namelijk: €594,89.

Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Het bedrag van de uitkering van het ouderdomspensioen, genoemd in artikel 66, eerste lid, onderdeel a, van de Pensioenwet en artikel 78, eerste lid, onderdeel a, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, bedraagt: € 594,89.


Bron: Rijksoverheid