De meeste werkgevers in Nederland bieden hun werknemers een pensioenregeling aan!

Een pensioenregeling getuigt van goed werkgeversschap


Bent u niet verplicht om uw werknemers pensioen aan te bieden. Dan kunt u alsnog een pensioenregeling aanbieden. Dat doet u door aansluiting bij een algemeen pensioenfonds of via een pensioenverzekering bij een pensioenverzekeraar. Three Oaks Pensioen kan u hierbij verder helpen!

CAO

Pensioen is inkomen dat uw werknemers ontvangen vanaf het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De meeste werkgevers bieden een pensioenregeling aan, als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Als werkgever betaalt u mee aan het pensioen van uw werknemers waardoor zij hun pensioen opbouwen.

Er geldt geen wettelijke pensioenplicht in Nederland voor werkgevers en werknemers. Toch is het voor ongeveer zeventig procent van de bedrijven verplicht om een pensioen aan te bieden. Dat komt door een algemene verbindendverklaring (AVV) van een bedrijfstakpensioenregeling of door een bepaling in de CAO.

Vrij Beroep

U oefent een 'vrij beroep' uit? Kijk of u een verplichte beroepspensioenregeling moet afsluiten.

Voor sommige beroepsgroepen bestaan er beroepspensioenregelingen. Deelname is vaak verplicht. Bijvoorbeeld voor notarissen, beroepen in de gezondheidszorg en de haven.

Valt u zelf onder een beroepspensioenregeling? Dan geldt de pensioenregeling niet voor uw werknemers. U moet uw werknemers een andere pensioenregeling aanbieden.

KvK

De feitelijke werkzaamheden van uw onderneming bepalen uiteindelijk of u een verplichting via een bedrijfstakpensioenregeling heeft. Dit gebeurt op basis van uw activiteitencode (SBI-code) in het Handelsregister. Check daarom regelmatig of uw registratie in het Handelsregister van de KvK nog met de werkelijkheid overeenkomt, en pas het aan als het nodig is.

Bent u niet verplicht?


Een eigen pensioenregeling voor uw werknemers optuigen?

Maak uw bedrijf aantrekkelijk voor werknemers. En zorg dat bestaande werknemers bij u willen blijven werken. Wilt u zelf een pensioenregeling opzetten?

Three Oaks Pensioen is een onafhankelijk pensioenadviseur en kan u helpen bij de voorbereidingen om een pensioenregeling te treffen die bij de onderneming en de wensen van de werknemers past. Wij maken graag kennis met u!

Maak kennis met Three Oaks Pensioen

Uitlegvideo's werkgever & pensioen


Bekijk onderstaande video's voor een beter begrip van de verschillende onderwerpen!

Wij helpen u vérder met onafhankelijk pensioenadvies!


Heeft u als werkgever een pensioenvraag of een serieus pensioenvraagstuk, bijvoorbeeld met uw ondernemingsraad, pensioenfonds of met uw pensioenverzekeraar?

Of heeft u behoefte aan begeleiding bij de transitie van uw bestaande regeling (de Wet toekomst pensioenen)?

Dan staat (mr.) Jara Kraai graag tot uw beschikking. Snel, persoonlijk en accuraat.

Wie zijn onze opdrachtgevers:

 • werkgevers
 • de ondernemer zelf
 • ondernemingsraden
 • advocaten
 • accountants, boekhoud- en administratiekantoren
 • collega's uit het vak zoals assurantiebedrijven, intermediairs en financieel advieskantoren
 • en natuurlijk ook voor particulieren

Three Oaks Pensioen is volledig onafhankelijk: hij bemiddelt niet in verzekeringen of in andere financiële producten.

Meer info


Onze dienstverlening?

U kunt bij ons terecht voor een pensioenregeling voor uw medewerkers. Onze dienstverlening omvat:

 • Informeren & inventariseren
 • Analyse & advies
 • Bemiddelen & beheer
 • Communicatie & nazorg

FAQ Werkgeverspensioen

Wat is voor u als werkgever belangrijk om te weten?

FAQ Pensioenakkoord 2023

Belangrijke wijzigingen waarop u als werkgever moet acteren