Altijd goed om te weten wat er speelt, toch?

 Nieuws van de Rijksoverheid

Het kabinet wil het mogelijk maken dat UWV, SVB en gemeenten mensen actief gaan wijzen op uitkeringen en voorzieningen waar zij mogelijk recht op hebb...