Jaarruimte

 

Het opbouwpercentage van de jaarruimte gaat van 13,3% naar 30%;

Deze uitbreiding van de jaarruimte gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2023;

Voor mensen die geen factor A en geen FOR aftrek hebben over 2023, is het maximum van de jaarruimte € 34.549 (dit was € 15.317);

Je mag tot 5 jaar na AOW leeftijd blijven inleggen (dit was tot AOW leeftijd).

 

 

 

Reserveringsruimte

 

De maximale reserveringsruimte gaat naar € 38.000 (dit was 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 8.065 in 2023 voor mensen die langer dan 10 jaar voor hun AOW zitten; voor mensen korter dan 10 jaar voor de AOW leeftijd gold het maximum € 16.130 in 2023);

Het aantal jaren waarover niet benutte jaarruimte mag worden ingehaald wordt verhoogd naar 10 jaar (was 7 jaar);

Je mag tot 5 jaar na AOW leeftijd blijven inleggen (dit was tot AOW leeftijd).