Als iemand Long COVID heeft en bijna 2 jaar (104 weken) ziek is, dan kan hij/zij misschien een WIA-uitkering krijgen. Deze uitkering vraagt u aan bij UWV.

Gaat UWV anders om met een WIA-aanvraag vanwege Long COVID?

UWV behandelt alle aanvragen op dezelfde manier. Ze kijken altijd naar wat iemand met klachten nog kan doen. Dit kan voor iedereen met Long COVID anders zijn.

Erkent UWV Long COVID als ziekte?

Ja, UWV erkent Long COVID als een ziekte. Klachten van cliënten met Long COVID worden serieus genomen en mensen met Long COVID worden op gelijke wijze beoordeeld als mensen met andere ziekten. Leidend bij het werk van verzekeringsartsen zijn echter niet de diagnoses, maar de belastbaarheid. In welke mate kan iemand nog werk verrichten? Zoals bij iedere ziekte en aandoening variëren aard en ernst van de klachten en ervaren belemmeringen per individu: de een kan er mee doorwerken, de ander niet. Een individuele sociaal-medische beoordeling doet recht aan deze verschillen in mogelijkheden tot functioneren. En dat is wat onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen doen: ze kijken steeds naar de individuele situatie van een cliënt.

Wat houdt een WIA-beoordeling in?

Een WIA-beoordeling bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts die kijkt naar welke mogelijkheden iemand nog heeft om te werken. Vervolgens bepaalt een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. De procedure van de WIA-beoordeling en de manier waarop zo’n beoordeling wordt uitgevoerd is bij mensen met Long COVID niet anders dan bij mensen met een andere ziekte of aandoening. Altijd wordt er gekeken naar de individuele situatie en naar de mogelijkheden die iemand nog heeft om te werken. De uitkomst van de beoordeling en de mate van arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de individuele situatie.

Hebben verzekeringsartsen van UVW voldoende kennis over Long COVID om mensen te kunnen beoordelen?

Ja. Verzekeringsartsen zijn op de hoogte van de meest actuele kennis rond Long COVID. Dat doen ze door zich continu bij te scholen: door de vakliteratuur bij te houden, door kennis uit te wisselen met collega’s en in beroepsverenigingen, door webinars over dit onderwerp te volgen. De Divisie Sociaal Medische Zaken van UWV ondersteunt hen daarbij op allerlei manieren, onder meer door relevante en recente informatie centraal bij elkaar te brengen en onder de aandacht te brengen van verzekeringsartsen. UWV heeft verder nauw contact met C-support die patiënten met Long COVID adviseert en ondersteunt en zo ook veel kennis heeft over ervaringen van patiënten. Kennis die ook weer gedeeld wordt met UWV, net zoals UWV kennis over bijvoorbeeld de WIA deelt met C- support.1

Kortom, verzekeringsartsen beschikken over alle benodigde kennis over Long COVID. Kennis die zich continu uitbreidt, omdat er elke dag nieuwe wetenschappelijke inzichten bij komen over de ziekte.

Er is nog veel onbekend over het ziekteverloop en het mogelijke herstel bij Long COVID. Kunnen verzekeringsartsen mensen wel goed beoordelen als er nog zoveel onzeker is?

Inderdaad, over de ziekte, het verloop en het mogelijke herstel is ook nog veel onbekend, ondanks de dagelijkse stroom nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Dat onzekere verloop van een ziekte speelt echter niet alleen bij Long COVID. De systematiek van de WIA is ingericht op een onzeker ziekteverloop. Ook andere ziektes als Long COVID zijn soms lastig te voorspellen, daarnaast kan het verloop per persoon verschillen. Verzekeringsartsen zijn gewend hiermee om te gaan. Ze kijken naar de individuele situatie van een cliënt en de belastbaarheid voor werk op dat moment. Wanneer er nog veel onzeker is over het verdere verloop en eventueel herstel kan er bijvoorbeeld ook voor gekozen worden nu een voorlopige beoordeling te doen en op een later moment een herbeoordeling in te plannen.

Veel mensen met Long COVID zijn nooit getest op corona. Heeft dat gevolgen voor de beoordeling?

Nee, dat heeft geen gevolgen voor de beoordeling. We weten dat in de beginfase van de pandemie er veel minder werd getest op corona dan tegenwoordig. Cliënten hoeven dus geen testbewijs te overleggen. Sowieso zegt een positieve coronatest weinig tot niets over de ervaren belemmeringen. Dat geldt des te meer als het moment van zo’n positieve test vele maanden voor het moment van beoordelen ligt. Een verzekeringsarts beoordeelt welke mogelijkheden een cliënt nog heeft ondanks ziekte of aandoening. De verzekeringsarts kijkt naar het medisch dossier van een cliënt en wat behandelend artsen daarin zeggen over de ziekte en het verloop. Ook zonder test kan dan natuurlijk zijn vastgesteld dat iemand Long COVID heeft of klachten die daarop wijzen.

Bovendien kijkt de verzekeringsarts bij een beoordeling, zoals gezegd, met name naar wat iemand op dit moment nog aan mogelijkheden heeft. Het gaat dus niet zozeer om de oorzaak en het verloop van de ziekte, maar welke beperkingen er zijn ten gevolge van de ziekte of aandoening en welke mogelijkheden er (nog) wel zijn om te werken.


Bron: UWV