De overdrachten van kleine pensioenen die zijn ontstaan bij een collectieve beëindiging konden bij de publicatie van het oorspronkelijke plan nog niet worden overgedragen via het systeem van automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. Per 1 januari 2023 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen op dit punt gewijzigd, waardoor de overdracht van deze kleine pensioenen alsnog mogelijk is gemaakt.

In het oorspronkelijke plan werd uitgegaan van een beoogde inwerkingtreding van de wetswijziging per 1 januari 2022. In het plan werd dan ook geanticipeerd op de aangekondigde wetswijziging, door waardeoverdrachten die pas konden plaatsvinden na de wetswijziging vanaf 1 januari 2022 in te plannen. Daarbij werd vermeld dat als de wetswijziging niet op 1 januari 2022 in werking zou treden, de planning vanaf 1 januari 2022 zou worden aangepast. Daarbij golden de volgende uitgangspunten:

  • De waardeoverdrachten die in 2022 of 2023 zijn ingepland en die volgens de dan geldende wetgeving mogen worden overgedragen, worden conform de planning uitgevoerd.
  • De waardeoverdrachten die in 2022 of 2023 zijn ingepland en die volgens de dan geldende wetgeving niet mogen worden overgedragen (bijvoorbeeld ook indien een pensioenuitvoerder niet met zekerheid kan vaststellen of aan de voorwaarden wordt voldaan), worden gekenmerkt als overdrachten die niet binnen de toegewezen overdrachtsperiode kunnen worden overgedragen. Deze overdrachten worden niet uitgevoerd op het geplande moment, en schuiven automatisch naar de overloopperiode.

 

Bron: Rijksoverheid