Het kabinet heeft de Kamer de wet gestuurd die automatische waardeoverdracht uitbreidt naar alle kleine pensioen én die afkoop van kleine netto pensioenen en lijfrentes mogelijk maakt. De wet moet ‘zo spoedig mogelijk’ ingaan.

Sinds 2018 mogen pensioenuitvoerders automatisch kleine pensioenen overdragen die ontstaan na het wisselen van baan. Onder meer kleine pensioenen die het gevolg zijn van het beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst vallen hierbuiten. Toenmalig minister Koolmees beloofde in het voorjaar van 2020 de mogelijkheden voor automatische waardeoverdracht te willen uitbreiden per 2022.

bron: pensioenpro