Per 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Vanaf 21 augustus start er een brede voorlichtingscampagne vanuit de Rijksoverheid over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en Pensioenuitvoerders.

Wat verandert er al op 1 juli?

Er zijn enkele zaken waar mensen op 1 juli meteen wat van kunnen merken. Zo wordt de belastingvrijstelling voor pensioenopbouw in de derde pijler verruimd van 13% tot 30%, zodat bijvoorbeeld zelfstandigen meer pensioen kunnen opbouwen. Ook treedt het transitie-financieel kader in werking, waardoor pensioenfondsen de pensioenen sneller kunnen verhogen als de financiële mogelijkheden er zijn. Dit komt doordat zij al met de bril van het nieuwe pensioenstelsel mogen kijken.

Ook wordt de wachttijd voor het opbouwen van pensioen per 1 juli afgeschaft. Iedere werknemer wiens werkgever een pensioenregeling heeft bouwt dan vanaf de eerste dag pensioen op. Tot slot geldt vanaf 1 juli de nieuwe norm voor keuzebegeleiding. Pensioenuitvoerders moeten hun deelnemers nog beter begeleiden bij het maken van keuzes voor hun pensioen.

Bron: Rijksoverheid