Wet pensioenverdeling bij scheiding niet op tijd klaar voor invoering in 2021

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees stelt de invoering van de Wet pensioenverdeling bij echtscheidingen uit naar 2022. De Tweede Kamer besloot onlangs het wetsvoorstel pas na het zomerreces te zullen behandelen. Daardoor is volgens de minister 1 januari als datum voor de inwerkingtreding niet meer haalbaar.

Wet pensioenverdeling bij scheiding niet op tijd klaar voor invoering in 2021

In een brief aan de Kamer schrijft Koolmees dat het voor scheidende mensen en scheidingsexperts wenselijk is om ruim voor de scheiding te weten wat de gevolgen zijn voor het pensioen en of de oude of nieuwe wet van toepassing zal zijn. Pensioenuitvoerders hebben ook tijd nodig om hun werkprocessen en administratie aan te passen.

“Gelet op het bovenstaande meld ik – mede namens mijn ambtgenoot voor Rechtsbescherming – dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel wordt verschoven naar 1 januari 2022”, aldus Koolmees.

Niet meer levenslang verbonden

De Wet pensioenverdeling bij echtscheiding moet er onder meer voor zorgen dat pensioenuitvoerders bij een scheiding de pensioenopbouw automatisch opsplitsen, tenzij de ex-partners dat expliciet niet willen. Met de nieuwe wetgeving zitten ex-partners niet meer levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden en wordt het eenvoudiger om inzicht te krijgen in hun financiële situatie na pensionering.

 

Bron: AMweb