Het Gerechtshof Den Haag besliste in deze zaak dat een werkgever een zorg- en waarschuwingsplicht heeft als de pensioenregeling wijzigt. De werkgever wordt verweten niet te hebben gewaarschuwd voor de risico's van het inbrengen via waardeoverdracht van de waarde van de tot dan toe geldende eindloonregeling in de nieuwe beschikbare premieregeling. Het maakt daarbij niet uit dat een adviseur betrokken is bij de totstandkoming van de wijziging. De verplichtingen van de werkgever staan op zich zelf. 

bron: Rechtspraak.