Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn er ingrijpende maatregelen getroffen voor payrollondernemingen. Hieronder viel ook het treffen van een adequate pensioenvoorziening. Voor het treffen van een adequate pensioenvoorziening heeft de Staatssecretaris van SZW vastgesteld dat de normpremie per 1 januari 2022 wordt verhoogd van 14,5% naar 15,8%.

Adequaat pensioen

Een payrollwerkgever kan op twee manieren aan het voorschrift voor een adequate pensioenvoorziening voldoen.

  • Hij kan zijn payrollwerknemers onderbrengen bij de pensioenregeling van de opdrachtgever waar betreffende werknemers werkzaam zijn
  • Hij kan een eigen adequate pensioenregeling aanbieden. Deze eigen adequate pensioenregeling moet aan enkele voorwaarden voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat de collectieve werkgeverspremie ten minste gelijk is aan een normpremie, die wordt gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie voor het basispensioen bij alle Nederlandse pensioenfondsen. Deze premie wordt jaarlijks geactualiseerd.

De normpremie voor 2022

De normpremie wordt gebaseerd op gegevens van De Nederlandsche Bank over het totaalbedrag van de werkgeverspremies bij alle pensioenfondsen en een berekening van het Centraal Bureau van de Statistiek over het loon dat in aanmerking komt als pensioengrondslagsom. Aan de hand hiervan wordt de gemiddelde werkgeverspremie berekend als percentage van een gestandaardiseerde grondslag. Voor het kalenderjaar 2021 was op basis daarvan een collectieve werkgeverspremie voorgeschreven van 14,5%.

De normpremie voor het jaar 2022 is gebaseerd op de werkgeverspremies en de pensioengrondslagsom in 2020. De gemiddelde werkgeverspremie over het jaar 2020 wordt geactualiseerd aan de hand van de geraamde ontwikkeling van de pensioenpremies tussen 2020 en 2022. Voor deze actualisatie wordt gebruik gemaakt van de raming van deze ontwikkeling door het CPB in de Macro-economische verkenningen (MEV).

Voor 2022 wordt een collectieve werkgeverspremie voorgeschreven van 15,8%. Deze stijging is terug te leiden tot de MEV, hierin is opgenomen dat de pensioenpremies verder doorstijgen.

 

Bron: NBBU