Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2022 wordt verschoven naar 1 juli 2022.

Het is wenselijk dat voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals geruime tijd voor de scheiding duidelijk is welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen, en welke regime van pensioenverdeling van toepassing is (de huidige wet of de nieuwe wet). Voor pensioenuitvoerders moet er voldoende voorbereidingstijd zijn om hun werkwijzen en administraties aan te passen. Een inwerkingtreding per 1 januari 2022 is gelet hierop niet langer haalbaar.

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel wordt verschoven naar 1 juli 2022.


Bron: Rijksoverheid