Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben vandaag op de websitewww.uniformpensioenoverzicht.nl de UPO-modellen 2017 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd.

De modellen hebben een grondige metamorfose ondergaan. Net als op Pensioen 1-2-3 wordt nu ook op het UPO gebruik gemaakt van iconen. Bovendien zijn de modellen beknopter geworden en is het met de nieuwe indeling gebaseerd op het bieden van ‘overzicht - inzicht - actie’. 
De teksten zijn vormvrij: het staat uitvoerders vrij om deze aan te passen en beter aan te laten sluiten op de informatiebehoeften en kenmerken van de deelnemers. 
Nieuw is het model voor pensioengerechtigden. 
Anders dan voorheen zijn er geen toelichtingen bij de modellen gemaakt. In de handleiding vinden pensioenuitvoerders nadere informatie over hoe de modellen moeten worden ingevuld. 
 
De pensioenkoepels hebben met de nieuwe UPO-modellen ‘gelaagde communicatie’ voor ogen, zoals met Pensioen 1-2-3. Laag 1 is een trigger aan de deelnemer om het UPO te lezen. Deze laag is vormvrij, bijvoorbeeld een brief in een gekleurde envelop of een e-mail. Laag 2 is het UPO zelf. Daarin zijn diverse links opgenomen naar verdiepende informatie, bijvoorbeeld naar Mijnpensioenoverzicht.nl en Pensioen 1-2-3. De informatie achter deze links kan worden gezien als laag 3.
 
De modellen liggen op dit moment ter goedkeuring voor bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mogelijk volgen er nog (kleine) wijzigingen naar aanleiding van de reactie van SZW. Vanwege de vele wijzigingen in het format en de benodigde implementatietijd kiezen de pensioenkoepels ervoor om de modellen toch nu al beschikbaar te stellen aan hun leden.

Bron: UPO-website