Na het overleg van 22/09/2022 van de vaste Kamercommissie  voor Sociale zaken over de verdere behandeling van de Wet toekomst pensioenen lijkt uitstel van de wetgeving steeds waarschijnlijker.

De eerste dag voor het vervolg van de behandeling in de Tweede Kamer is gepland voor 10 oktober. Na 10 oktober worden nog twee dagen gepland voor wetgevingsoverleg. Data nog onbekend.  De wetgeving komt naar verwachting pas in november in de Tweede Kamer voor de plenaire behandeling. De kans is gering dat de Eerste Kamer nadien voldoende tijd heeft om het wetsvoorstel voor 01/01/2023 te behandelen en daarover te stemmen. Een ingangsdatum van 01/07/2023 lijkt dan ook reëler.