De Tweede Kamer heeft op 7 juni jl. unaniem ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen. Er is daarbij ook ingestemd met een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel. Deze bevat geen inhoudelijke wijziging, maar heeft als doel de gebruikte terminologie te laten aansluiten bij de Pensioenwet.

Naar aanleiding van een - later weer ingetrokken - amendement van het lid Ulenbelt, heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer toegezegd de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies te vragen over de medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine bedrijven. Daarbij zal zij ook aandacht vragen voor de positie van voormalige werknemers in gesloten pensioenregelingen.

Bijlagen:
Wetsvoorstel
Eerste nota van wijziging
Tweede nota van wijziging

 

Bron: Pensioenfederatie