In verband met het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling is in Vraag en Antwoord 15-007 de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tijdelijk verlengd tot 1 juli 2017. Omdat de Wet verbeterde premieregeling geen betrekking heeft op stamrechtuitkeringen, geldt de tijdelijke verlenging van de redelijke termijn alleen voor een aan te kopen recht op een pensioenuitkering.

De in Vraag en Antwoord 10-001 vermelde redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering is in eerste instantie tijdelijk verlengd tot en met 31 december 2016. Omdat er op dit moment nog weinig verzekeringsproducten beschikbaar zijn waarmee de mogelijkheden van de Wet verbeterde premieregeling kunnen worden benut, wordt de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering van Vraag en Antwoord 10-001 nader verlengd tot 1 juli 2017.

Naast de op 1 september 2016 in werking getreden Wet verbeterde premieregeling is op 8 juli 2015 de regeling Pensioenknip opnieuw in werking getreden (zie Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 24 juli 2015)). Hiermee is het voor verzekeringnemers waarvan de redelijke termijn al was ingegaan mogelijk gemaakt om de periode tot aan inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling te overbruggen. Met de in dit Vraag en Antwoordopgenomen tijdelijke termijnverlenging wordt naast de regeling Pensioenknip een extra optie geboden voor een soepele overgang naar het regime van de Wet verbeterde premieregeling.

 

Bron: Belastingdienst