In een tweetal Netspar papers wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om vermogen uit de eigen woning te verzilveren als inkomensaanvulling na pensionering.

Verzilveren: het te gelde maken van (een deel) van de overwaarde van de eigen woning voor extra bestedingen.

Omkeerhypotheek: hypotheek afgesloten op de overwaarde van iemands huis, waarbij men de rente laat bijschrijven en dus geen maandlasten heeft.

Financieel lego

Onder financieel lego verstaan we alle instrumenten waarmee individuen flexibel hun persoonlijk vermogen kunnen beheren en naar wens kunnen aanwenden gedurende hun levensloop. Financieel lego bestrijkt dan ook een breed scala aan instrumenten. Bij de bestaande instrumenten gaat het bijvoorbeeld om het storten of het opnemen van middelen op de eigen spaar- en beleggingsrekening bij de bank, het benutten van bestaande keuzemogelijkheden in de pensioenregelingen zoals eerder of later met pensioen, en verder ook het sneller of langzamer aflossen van de hypotheek.

Downloads:

 

Bron: Netspar