Geëmigreerde klanten die hun lijfrente willen omzetten in een periodieke uitkering, kunnen voortaan ook terecht bij andere verzekeraars, zonder dat dit nadelige fiscale gevolgen heeft. Dat hebben het Verbond van Verzekeraars, DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst afgesproken.

In het verleden ondervonden geëmigreerde klanten bij het omzetten van een lijfrente of pensioenkapitaal in een periodieke uitkering problemen, omdat in één keer belasting moest worden betaald over het opgebouwde kapitaal. In 2018 werd op deze regel een uitzondering gemaakt voor geëmigreerde Nederlanders die de opbouw- en uitkeringsfase bij dezelfde verzekeraar laten plaatsvinden.

Expiratiedatum

Deze uitzonderingbepaling wordt nu zodanig verruimd, dat hij ook van toepassing is als geëmigreerde klanten de uitkering bij een andere verzekeraar regelen dan bij de verzekeraar waar het lijfrentekapitaal is opgebouwd. Belangrijke voorwaarde is dat het contract wordt overgenomen vóór de expiratiedatum.

Geen nadelige fiscale gevolgen

De regeling is in een pdf-document vastgelegd en geldt, behalve voor lijfrentes ook voor stamrechtverzekeringen en zogeheten C-polissen.
De regeling is alleen relevant voor klanten die bij het ingaan van de lijfrente nog in het buitenland wonen. Er zijn geen problemen als klanten bij de ingangsdatum van de lijfrente of het pensioen (weer) in Nederland wonen.

 

Bron: Verbond van Verzekeraars