Hoeveel pensioendeelnemers kunnen keuzes maken bij hun pensioen? En hoeveel maken daar daadwerkelijk gebruik van? En zijn er verschillen tussen de diverse aanbieders en de soorten pensioenovereenkomsten? Met het eerste ‘Sectorbeeld Pensioenen’ geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) antwoord op onder andere deze vragen en geeft zo nieuwe inzichten in de tweedepijlerpensioensector.

Inzicht in keuzes en kenmerken van de pensioenregeling

De AFM ziet in het sectorbeeld dat van alle deelnemers die een voorlopige keuze moeten maken voor een vaste of variabele uitkering, meer dan 95% de standaardoptie die de pensioenaanbieder aanbiedt volgt. Hierbij ziet de AFM geen verschil tussen de situaties dat de standaardoptie een vaste uitkering is of dat deze variabel is.

Met de aanpassing van het Nederlandse pensioenstelsel, en de daarmee samenhangende verschuiving van risico’s naar de deelnemer, wordt het steeds belangrijker dat deelnemers goed begeleid worden bij de (stapeling van) keuzes. De impact voor de deelnemer kan namelijk groot zijn als de keuze niet passend is.


Bron: AFM