Pensioenfondsen willen opgebouwd pensioengeld zoveel mogelijk gebruiken voor de uitbetaling van pensioenuitkeringen. Dit gebeurt momenteel niet altijd, omdat bij (heel) kleine pensioenaanspraken pensioenfondsen ervoor kunnen kiezen om de aanspraak af te kopen. Zij doen dit omdat de kosten die worden gemaakt om deze kleine aanspraken te blijven administreren niet in verhouding staan tot de grootte van die aanspraken. En deze kosten komen voor rekening van het gehele collectief.

Om deze materie beter in beeld te krijgen hebben zeven pensioenfondsen, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), cijfers en feiten verzameld over kleine pensioenaanspraken. Daaruit blijkt dat het om substantiële aantallen aanspraken en deelnemers gaat. Alleen al de betrokken pensioenfondsen hebben bijvoorbeeld ruim 750.000 aanspraken onder de 10 euro per jaar in de boeken staan. Hiervan zijn meer dan 100.000 pensioenaanspraken kleiner dan 1 euro per jaar. Meer dan 500.000 deelnemers hebben bij twee of meer van deze pensioenfondsen pensioenaanspraken staan. Vaak gaat het daarbij om kleine aanspraken, ruim onder de afkoopgrens van 465 euro pensioen per jaar.

De door het CBS bijeengebrachte cijfers in een notitie laten zien dat het de moeite waard is om in het belang van de deelnemers nader te onderzoeken hoe pensioengelden in de vorm van kleine aanspraken behouden kunnen blijven voor pensioenuitkering. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het bundelen van meerdere kleine pensioenaanspraken tot één grotere aanspraak.

De Pensioenfederatie ondersteunt de gedachten zoals staatsecretaris Klijnsma deze in een brief aan de Tweede Kamer heeft geformuleerd.
 

Bron: CBS/Pensioenfederatie