Heeft u ook vragen over het ontslag van een zieke werknemer? Het UWV geeft 7 antwoorden over het opzegverbod tijdens ziekte.

1. Wat betekent het opzegverbod tijdens ziekte?
Het opzegverbod tijdens ziekte bepaalt dat u de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet mag opzeggen in de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte of arbeidsongeschiktheid.

2. Zijn er uitzonderingen op het opzegverbod?
Ja, die zijn er. In de volgende gevallen is er kans dat UWV akkoord gaat met ontslag van een zieke werknemer:

 • De zieke werknemer weigert mee te werken aan een plan van aanpak om te re-integreren en hij of zij heeft daar geen goede  redenen voor.
 • U kunt aantonen dat u een andere reden dan zijn of haar ziekte heeft voor het ontslag, bijvoorbeeld een sterke  omzetdaling.
 • Uw werknemer gaat schrif te lijk akkoord met zijn of haar ontslag en hij/zij komt daar niet binnen veertien dagen op terug.
 • De werknemer zit nog in zijn of haar proeftijd.
 • De werkzaamheden van uw onderneming eindigen.
 • Uw werknemer bereikt de AOWleeftijd.
 • U ontslaat uw werknemer op staande voet.

3. Wanneer is een ontslag op staande voet toegestaan?
Als u hiervoor een dringende  reden heeft en als u uw werknemer meteen ontslaat als die dringende reden duidelijk is. De reden voor het ontslag moet u tegelijk met het ontslag meedelen. Dringende redenen zijn onder andere: diefstal, grove belediging, fraude, mishandeling en zonder overleg vakantie opnemen.

4. Wanneer geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet?
Meldt de betreffende werknemer zich pas ziek nadat u een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend? Dan is het opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing. Het opzegverbod geldt ook niet meer ná twee jaar ziekte.

5. Hoe dien ik een ontslagaanvraag wegens langdurige ziekte in?
Langdurige ziekte kan een reden zijn voor een ontslagaanvraag. Als u een ontslagaanvraag indient bij UWV, dan moet u de langdurige arbeidsongeschiktheid onderbouwen.
UWV beoordeelt of de volgende punten in uw situatie gelden:

 • De termijn van loondoorbetaling verplichting bij ziekte (meestal twee jaar)  kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
 • De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen.
 • De werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen.
 • De werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie. Ook niet met behulp van scholing.

6. Hoe dien ik een ontslagaanvraag in?
Dit doet u via het online formulier Aanvraag ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid. U vindt dit op uwv.nl/werkgevers. Klik in het menu op ‘Werkgever en ontslag’.

7. Wat als ik een zieke werknemer ontsla ondanks het opzegverbod?
Als het opzegverbod geldt, dan kan uw werknemer uw ontslag ongedaan maken. Uw werknemer moet u dan binnen twee maanden een brief sturen. Het dienstverband loopt dan gewoon door en u moet uw werknemer ook loon blijven betalen. Doet u dat niet, dan kan uw werknemer naar de rechter stappen. Deze kan u alsnog verplichten om het loon te betalen.


Bron: UWV