Grote zorgen bij het Nibud over de nieuwe mogelijkheid om bij de start van het pensioen een groot geldbedrag ineens op te nemen. De regeling zou over 9 maanden, per 1 januari 2023, moeten ingaan. Dan mogen pensioendeelnemers eenmalig maximaal 10 procent van hun pensioenpot of lijfrente als ‘bedrag ineens’ opnemen.

Maar de wet hierover is nog niet definitief, waardoor zo’n 100- tot 150.000 mensen die op het punt staan met pensioen te gaan niet weten waar ze aan toe zijn. Hier komt bij dat uit berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat deze nieuwe regeling financieel gezien nadelig kan uitpakken, zeker als het geldbedrag vóór de AOW-leeftijd wordt uitbetaald. Door het huidige toeslagen- en belastingsysteem houden mensen netto gezien minder over dan als het bedrag na de AOW-leeftijd wordt uitbetaald, stelt het Nibud in het rapport ‘Bedrag ineens: een goed idee?’

Toeslagen- en belastingsysteem ongunstig voor opname groot geldbedrag

Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat door een hogere belastingdruk op piekinkomen en het nadelige effect voor het recht hebben op toeslagen, het netto gezien veel uitmaakt wanneer men een groot geldbedrag laat uitbetalen. Soms verliezen mensen hun toeslag in het jaar van opname en is het onzeker en lastig te overzien of er voor de toekomst wel recht is op toeslagen. Een ander punt is dat de middelingsregeling voor wat hogere inkomens weinig soelaas biedt om de belastingdruk te dempen. Daarnaast staat in het coalitieakkoord dat de middelingsregeling per 2023 wordt afgeschaft.

 

Bron: Nibud