In januari is een nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd. Met dit formulier kan worden aangegeven dat u gescheiden bent en welke afspraken er over een eventuele verdeling van de pensioenrechten is gemaakt. Het formulier is inhoudelijk iets gewijzigd om kleine pensioen buiten de verdeling te houden. Voorts is er een informatieblad toegevoegd.

Let op! Het formulier moet binnen twee jaar na scheiding worden ingediend bij de pensioenuitvoerder. Ook als u de wettelijke regels worden aangehouden is het van belang om het formulier in te sturen zodat u een rechtstreeks vorderingsrecht op de pensioenuitvoerder heeft.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen