Zorgbestuurder moet negen ton uit eigen zak betalen aan PFZW

Een bestuurder van een failliet verklaarde thuiszorgorganisatie is veroordeeld tot de betaling van ruim €700.000 aan premieschuld aan PFZW. Inclusief rente gaat het om zo’n €900.000.

Dat blijkt uit een arrest van het gerechtshof in Arnhem dat vorige week is gepubliceerd. Het gaat om achterstallige premie voor thuiszorgorganisatie Solace ATC. Die ging in 2016 failliet. Op dat moment stonden zeven facturen van het pensioenfonds open, verstuurd tussen tussen eind 2012 en medio 2015. In maart 2016, enkele maanden voor het faillissement, stuurde PFZW een dwangbevel van €896.000 aan de bestuurder.

Het geschil draait om de vraag of de bestuurder, Trees Zwienenberg, hoofdelijk aansprakelijk is voor de premieschuld. Ja, meent PFZW, omdat er geen melding is gemaakt van betalingsonmacht. Dan bestaat het vermoeden, zo staat in de Wet Bpf 2000, dat het de bestuurder te verwijten valt dat er niet is betaald.

Meldingsplicht

Het hof verwerpt het verweer dat de meldingsplicht is vervallen. Volgens de bestuurder was dat zo, omdat het pensioenfonds allang wist dat Solace grote en structurele liquiditeitstekorten had. Maar dit vindt het hof onvoldoende reden: het feit dat het pensioenfonds wist ‘van moeilijke financiële omstandigheden’ ontslaat de bestuurder niet van de verplichting om melding te maken van betalingsonmacht, aldus het arrest.

Bovendien heeft de toenmalig advocaat van Solace in 2012 in een brief aan PFZW geschreven dat de toekomstperspectieven voor de thuiszorgorganisatie zodanig waren dat die ‘haar lopende verplichtingen binnen de normale geldende betalingstermijnen kan voldoen’. In die brief ging het over een akkoord met crediteuren, waaronder PFZW, voor onbetaalde rekeningen die het gevolg waren van het faillissement van een payrollbedrijf dat Solace had ingeschakeld.

Vordering hoger dan dwangbevel

Het vonnis van de kantonrechter in Almelo blijft met het arrest overeind. Wel verlaagt het hof de premieschuld, omdat Zwienenberg kan aantonen dat twee facturen zijn betaald. De schuld komt uit op €733.000. De rechters stemmen verder in met een nieuwe renteberekening van PFZW. Die verschuldigde rente komt uit op €362.000. ‘De totale vordering van het pensioenfonds is daarmee hoger dan het in het dwangbevel genoemde bedrag. Daarom kan dit dwangbevel in stand blijven’, aldus het arrest.

Volgens Michaël van Knippenberg, de advocaat van Zwienenberg, valt op de nieuwe renteberekening wel wat af te dingen. Het is één van de aanknopingspunten die hij ziet voor mogelijke cassatie. Verder bevestigt hij wat Zwienenberg zelf ook aan de telefoon heeft gezegd: het pensioenfonds wil onderhandelen. Op details kan hij niet ingaan.

De advocaat van PFZW laat weten dat het fonds niet ingaat op individuele gevallen.

Bron: Pensioenpro