Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft de Prognosetafel AG2016 gepresenteerd op 13 september.

Uit de Prognosetafel AG2016 blijkt dat van zowel vrouwen als mannen de sterftekansen nog steeds dalen en de levensverwachting blijft stijgen. Op basis van de laatste inzichten bedraagt de levensverwachting van een in 2016 geboren meisje 93,0 jaar en van een in 2016 geboren jongen 90,1 jaar. Rekening houdend met de verwachte toekomstige verbetering in de levensverwachting, verwacht het AG dat de levensverwachting van jongens en meisjes, die over 50 jaar worden geboren, verder stijgt met drie à vier jaar.

Met de publicatie van de Prognosetafel AG2016 presenteert het AG haar meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De nieuwste inschatting is gebaseerd op zowel Nederlandse sterftedata als sterftedata van Europese landen met een vergelijkbare welvaart als in Nederland. In vergelijking met de Prognosetafel AG2014 is tevens rekening gehouden met de samenhang tussen de sterfteontwikkelingen van mannen en vrouwen.

U kunt dit persbericht ook bekijken op de website van het AG. 

Alle bijlagen
Prognosetafel AG2016
Parameters en best estimate prognosetafel AG2016
Presentatie Prognosetafel AG2016 sheets

Bron: Actuarieel Genootschap