Een werkgever kan ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor de partners van zijn werknemers te baseren op het zogenoemde bepaalde of onbepaalde partnersysteem. Bij een bepaald partnersysteem wordt alleen een nabestaandenpensioen verzekerd als de partner met NAW-gegevens bij de pensioenuitvoerder (via de werkgever) is aangemeld. Bij een onbepaald partnerpensioen hoeft de partner niet bij de pensioenuitvoerder (via de werkgever) met NAW-gegevens aangemeld te zijn. Bij een onbepaald partnersysteem is voor elke werknemer een nabestaandenpensioen verzekerd zonder dat de partner is aangemeld bij de pensioenuitvoerder.

Is sprake van fiscaal partnerschap als een werknemer zijn partner niet heeft aangemeld bij de pensioenuitvoerder, maar op basis van een onbepaald partnersysteem wel een nabestaandenpensioen voor de partner is verzekerd?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nee. Er is pas sprake van fiscaal partnerschap als de partner is aangemeld voor de pensioenregeling. Dat betekent dat de partner met NAW-gegevens bekend moet zijn bij de pensioenuitvoerder. De wetgever heeft er bewust voor gekozen dat het fiscaal partnerschap wordt bepaald aan de hand van objectieve criteria. Bij de partner die niet met NAW-gegevens bekend is bij de pensioenuitvoerder, is het fiscaal partnerschap niet aan de hand van objectieve criteria te bepalen.

 

Bron: Belastingdienst