Een tool voor pensioenplanning kan, hoe goed die tool ook in elkaar zit, zijn doel voorbijschieten als grote groepen deelnemers er geen gebruik van maken. Zelfs als ze een e-mail met daarin een weblink ontvangen, openen veel mensen de tool niet eens.

Netspar laat in een onderzoek zien welke groepen de tool niet openen en hoe we mensen kunnen helpen om aan pensioenplanning te doen.

Kernboodschap voor de sector

  • Pensioenverstrekkers dienen er bij het ontwikkelen van online pensioentools voor te zorgen dat er zo min mogelijk digitale belemmeringen zijn.
  • Er zijn stimuleringsregelingen nodig om passieve pensioendeelnemers te motiveren om aan pensioenplanning te doen.

Download:

* Samenvatting (pdf, 1 pagina)

* Onderzoeksrapport (Engelstalig, pfd, 48 pagina's)

 

Bron: Netspar