De eerste kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (34555) en de daarbij horende Novelle (34662). Ondanks de vele onduidelijkheden in de praktische uitvoering heeft de Eerste kamer ingestemd. Het pensioen in eigen beheer komt hiermee ten einde en zal de DGA haar keuze moeten maken voor bestaande voorzieningen.