Is een voorschot of eerdere uitkering mogelijk uit een (natura)uitvaartverzekering als de verzekerde op sterven ligt met behoud van de vrijstelling in box 3?

Nee, dit is niet mogelijk. De mogelijkheid tot het bieden van of het uitkeren van een bedrag of voorschot voordat een verzekerde is overleden, leidt ertoe dat er geen vrijstelling van toepassing is in box 3 voor dewaarde van de uitvaartverzekering.

In artikel 5.10 Wet IB 2001 is een vrijstelling voor box 3 opgenomen voor (natura)uitvaartverzekeringen met een verzekerd kapitaal of waarde tot € 7.444 (2022), die uitsluitend uitkeren of prestaties in natura verrichten bij overlijden. Als een voorschot of uitkering in de laatste levensfase voor het overlijden (de zogenoemde palliatieve fase) plaatsvindt, is geen sprake van een uitsluitend bij overlijden verzekerde uitkering.

 

Is het verzekerde kapitaal meer dan het vrijgestelde bedrag per verzekerde? Dan moet u dit wel aangeven bij uw bezittingen in box 3.

Dit geldt niet als de 'waarde in het economische verkeer' van al uw polissen samen niet meer is dan € 7.444. Dan valt uw polis onder de vrijstelling.

Tabel vrijstelling kapitaalverzekering bij overlijden
JaarVrijstelling
2022 € 7.444
2021     € 7.348
2020€ 7.232

Is het verzekerde bedrag per verzekerde gelijk of lager dan het bedrag in de tabel hierboven? Dan valt het gehele bedrag onder de vrijstelling. U geeft het verzekerde bedrag dan niet op in de aangifte.