Een jaar geleden informeerde Klijnsma de Stiching van de Arbeid en de Pensioenfederatie in een brief over de versoepeling van de indexatieregels voor indexatiedepots. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)berichtte vorige week dat de staatssecretaris dit besluit heeft getekend. Het besluit treedt in werking na publicatie in het Staatsblad.

Volgens de huidige pensioenregels mogen fondsen alleen indexeren als dat toekomstbestendig gebeurt. Dat betekent dat fondsen niet meer mogen indexeren dan op grond van hun beleidsdekkingsgraad verantwoord is. Met dit voorstel kan in een aantal specifieke gevallen tijdelijk van deze regel worden afgeweken. Door de mogelijkheid om bepaalde groepen via extra indexatie te compenseren, wordt het voor sociale partners gemakkelijker om bepaalde afspraken te maken over een aanpassing van de pensioenregeling of om bij fusies van pensioenfondsen de groep deelnemers tegemoet te komen uit het fonds dat voorheen een gunstigere dekkingsgraad had.

 

Bron: Ministerie van SZW en Pensioenfederatie