Uit een onderzoek van de ASRE blijkt dat het inzetten van pensioenpremies voor het extra aflossen van de hypotheek per saldo voor huishoudens geen aantrekkelijke optie is.

Dit rapport bevat de verkenning naar de financiële consequenties van het benutten van de pensioenpremie de eerste 10 jaar voor extra aflossing op de hypotheek. De woonlasten komen hierdoor lager uit, waarmee de woning betaalbaarder wordt.

LTV

Als de pensioenpremie de eerste 10 jaar wordt benut voor extra aflossingen, leidt dit tot een lagere verhouding tussen de lening en de waarde van de woning (LTV). Daarmee is men beter bestand tegen mogelijke forse prijsdalingen. De kans dat men dan nog ‘onder water’ komt te staan is dan kleiner. Dit voordeel is overigens relatief klein. Alle starters moeten immers sinds 2013 aflossen en bovendien is de hoogte van de hypotheek bij aanvang beperkt tot nu 100% van de waarde van de woning.

Conclusie

Per saldo kan worden geconcludeerd dat het inzetten van pensioenpremies voor het extra aflossen van de hypotheek voor huishoudens geen aantrekkelijke optie is.

Download: "ASRE paper" (pdf, 30 pagina's)

 

Bron: ASRE