De AOW-leeftijd gaat in 2027 niet omhoog. Dat schrijft demissionair Staatssecretaris Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het kalenderjaar 2027 blijft de AOW-leeftijd van 67 jaar gehandhaafd.

AOW

Het CBS gaat in de nieuwe prognoses uit van een gemiddeld resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,93 in 2027 en van 21,62 in 2033. Op grond van artikel 7a, tweede lid van de Algemene Ouderdomswet en deze prognose voor 2027 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de formule die in dit wetsartikel staat. Deze formule in de wet voorziet in een opwaartse koppeling bij stijging van de resterende levensverwachting.

Pensioen

De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare wijze gekoppeld aan de levensverwachting. Op grond van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 en de prognose van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2033 blijft de pensioenrichtleeftijd ook in 2023 68 jaar.


Bron: Rijksoverheid