Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer, ter informatie, een afschrift van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen, zoals dit op 7 september 2018 is verzonden aan de Tweede Kamer.

Download 'Afschrift Verzamelwet Pensioenen 2019'

PDF document | 1 pagina | 88 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-09-2018

Bijlagen

  • Wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2019

    Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen, ...

    Kamerstuk: Voorstel van wet | 07-09-2018